Zibo Sanxing Lore Jin-Mei Wikia Jihua Taso Rova Xuchang Sanxing Zibo Suzhou Player Characters Xun Yu Kolodi Ramal Taso Rova Sammie MacWinters Makoto Yui Avio Yaken Mengyao Chemineau Community Recent blog posts